Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 - Art Principles in Photography Resource Download

Giúp trẻ mồ côi của covid 19 bằng cách quyên góp ngay hôm nay! Tất cả các khoản đóng góp sẽ được chuyển trực tiếp cho tổ chức từ thiện và bạn sẽ nhận được bản tải xuống sách PDF qua email.

7.900.000 ₫
raised
35
donations
30.000.000 ₫
goal

Bạn muốn quyên góp bao nhiêu? Chúng tôi đảm bảo rằng khoản đóng góp của bạn sẽ trực tiếp hỗ trợ tổ chức từ thiện của trẻ em. How much would you like to donate? We make sure your donation goes directly to supporting the children's charity.

Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn thanh toán qua email.

Đóng góp của bạn được đánh giá rất cao!

 

You will be emailed payment instructions shortly.

Your donation is greatly appreciated!

Terms

Donation Total: 150.000 ₫